Život je Cesta radosti a lásky.    Přeji všem Bytostem naplnění harmonie Ducha i těla.    Neboť vše nám bylo do vínku dáno.

Zasej myšlenku, sklidíš čin.
Zasej čin, sklidíš zvyk.
Zasej zvyk, sklidíš charakter.
Zasej charakter, sklidíš osud.


(Indické přísloví)ETIKA

(z řeckého ethos - mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit. Etika se dále dělí na další disciplíny: e. analytická, e. autonomní, e. deontologická, e. environmentální, e. evoluční, e. feministická, e. heteronomní, e. individuální, žurnalistická etika atd.
__________________________________________________________________________

Pojem etikoterapie
Etikoterapie je CESTA k srdci....
Když se narodíme, dostáváme do výbavy všechny dary vesmíru pro tento pozemský život. Postupně však, jak na sebe „oblékáme“ jednotlivé vrstvy pozemského života (společenské konvence, mateřská škola, studium na škole, zaměstnání), přestáváme tyto dary vidět a pomalu na ně zapomínáme. A pak přijde chvíle, kdy v důsledku ne-moci či nezdarů bolestivě jednotlivé vrstvy „svlékáme“ a všechny tyto dary postupně objevujeme. To je cesta etikoterapie. Vede nás ke změně myšlení, ke změně zvyků. Přivádí nás k vlastní podstatě Bytí – k našemu Já. Pomáhá nám pochopit smysl Života a umožňuje nám vidět příčiny a souvislosti, které ovlivňují naše myšlení a jednání a tím naše zdraví...
__________________________________________________________________________

Škola života
Ve svém životě jsme „žáky" a učíme se od „učitelů" přijímat a řešit úkoly Života, ale zároveň jsme učiteli, abychom mohli dál předávat své vědomosti a zkušenosti, které již máme, nebo jsme je během tohoto života získali. K našemu učení nám život připravil “předměty", z nichž postupně skládáme „zkoušky"...
__________________________________________________________________________

Duchovní disciplíny
Ve Škole života se potkáváme, abychom si předali zkušenosti z různých Duchovních disciplín. Vždy máme úkol osobní, společenský a vztah ke světu (k vesmíru)...
__________________________________________________________________________

Pochybování
Ve Škole života se potkáváme, abychom si předali zkušenosti z různých Duchovních disciplín. Vždy máme úkol osobní, společenský a vztah ke světu (k vesmíru)...
__________________________________________________________________________

Etikoterapie v praxi
Ve Škole života se potkáváme, abychom si předali zkušenosti z různých Duchovních disciplín. Vždy máme úkol osobní, společenský a vztah ke světu (k vesmíru)...
__________________________________________________________________________

Přínos etikoterapie
Etikoterapie skutečně léčí. Dochází k uzdravení ducha i těla a příznaky nemocí zmizí. Touto metodou lze léčit problémy žlučníku, žaludku, trávení, bolesti páteře, hlavy, poruchy spánku a jiných, kde současná medicína selhává....
__________________________________________________________________________

POKORA

Pokora je schopnost nevidět sebe sama ani jako střed vesmíru a ani jako střed životů všech lidí kolem nás. Je to vědomí, že vše kolem se nemusí podřizovat výhradně našim touhám. Pokora je schopnost odpustit druhým a ještě dříve sám sobě. Pokorný člověk nepodmiňuje svůj úspěch jedinečným „Já“, ale ví, že mnoho dalších jej může dosáhnout také. Díky pokoře dokážeme opravdu vidět druhé i s jejich sny, neúspěchy, štěstím a omylností. Je to vědomí, že sami nejsme neomylní. Pokora je přijetí odvěké pravdy, že malé věci dnes, udělají v čase velký rozdíl.

(Muž, který sázel stromy)
__________________________________________________________________________

RADOST

bráníme se prožívat věci v radosti proto, že neumíme žít v přítomnosti...
buď se pohybujeme v minulosti a nebo v budoucnosti...
když zapomeneme na to, co bylo včera a co nás čeká zítra, ucítíme krásné uvolnění...
protože najednou dokážeme být sami sebou...
jsme tu jen my, bez času...
a vše, co právě přichází můžeme prožít naplno...
ať je to cokoliv...
a dokážeme pak prožít i svou radost, protože máme volnou mysl...
kde je volno a prázdno, lze přijímat a naplňovat...
pak prožíváme šťastný život...
a to je smyslem Bytí v tomto Žití...
__________________________________________________________________________

Jeanne Achterbergová
nám ve své knize Woman as Healer (Žena jako léčitelka) připomíná základní pravdy, které přispívají k vyváženému pohledu na léčení:

1. Léčení je celoživotní cesta k celistvosti.
2. Léčení znamená připomínat si, co jsme zapomněli - o spojení, jednotě a vzájemné závislosti všeho živého i neživého.
3. Léčení znamená přijmout, čeho se nejvíc bojíme.
4. Léčení znamená otevřít, co je zavřené, změkčit, co ztvrdlo a stalo se brzdou.
5. Léčení znamená vstoupit do transcendentního nadčasového okamžiku, v němž člověk zakouší božské.
6. Léčení je tvořivost, vášeň a láska.
7. Léčení znamená hledat a vyjadřovat své Já v jeho plnosti, v jeho světle a stínu, v jeho mužském a ženském aspektu.
8. Léčení znamená učit se důvěřovat životu.

Nejsme-li dostatečně vyspělí v kterékoli z těchto oblastí, nacházíme zavřené dveře k lásce a zdraví.

Zdroj: Angeles Arrienová - Archetypy šamanské tradice, nakladatelství Portál
__________________________________________________________________________

O uzdravení

Dr.John Hagelin píše:

"Naše tělo je opravdu produktem našich myšlenek. Šťastnější myšlenky vedou v zásadě k lepší biochemii a šťastnějšímu a zdravějšímu tělu. Ukázalo se, že negativní myšlenky a stres vážně nabourávají organismus a činnost mozku, protože jsou to právě naše myšlenky a emoce, které neustále obnovují, reorganizují a opětovně utvářejí naše tělo."
__________________________________________________________________________


Návštěva:
©etikoterapie2009