Život je Cesta radosti a lásky.    Přeji všem Bytostem naplnění harmonie Ducha i těla.    Neboť vše nám bylo do vínku dáno.

POJEM ETIKOTERAPIE

Etikoterapie je CESTA k srdci....

Když se narodíme, dostáváme do výbavy všechny dary vesmíru pro tento pozemský život. Postupně však, jak na sebe „oblékáme“ jednotlivé vrstvy pozemského života (společenské konvence, mateřská škola, studium na škole, zaměstnání), přestáváme tyto dary vidět a pomalu na ně zapomínáme. A pak přijde chvíle, kdy v důsledku ne-moci či nezdarů bolestivě jednotlivé vrstvy „svlékáme“ a všechny tyto dary postupně objevujeme. To je cesta etikoterapie. Vede nás ke změně myšlení, ke změně zvyků. Přivádí nás k vlastní podstatě Bytí – k našemu Já. Pomáhá nám pochopit smysl Života a umožňuje nám vidět příčiny a souvislosti, které ovlivňují naše myšlení a jednání a tím naše zdraví.

Etikoterapie odhaluje příčiny a souvislosti ne-mocných vztahů naší duše a těla.

Vede ke zpětné vazbě na příčinu vzniku „bloku“ v oblasti duševní – psychické, a tak umožňuje najít příčinu onemocnění na úrovni fyzické.

Na základě nesprávného zpracování prožitku mohou vznikat různé “bloky“ : závislost, poddanost, nesvoboda, odpor atd. Toto vše bychom mohli shrnout pod pojem „strach“, který se v nás v souvislosti s prožitkem, situací a slovem objevuje.

Dochází dál k pokřivenému myšlení, jež se promítá v emocionálním těle. Zde se projevuje prvotní deformace, která se později promítá na hmotné úrovni do těla fyzického.

Na základě získání informace příčiny pokřivení myšlení, pochopení a přijetí onoho prožitku jako důležitou součást našeho duchovního růstu, se toto opět promítá v emocionálním těle, kde dochází k uzdravení na duševní úrovni, což se postupně projevuje jako uzdravení i na úrovni fyzické.

Chodíme po světě zahlceni přemýšlením...
jak a co máme dělat...
možná nejsme úspěšní, jak si přejeme...
možná jsme úspěšní...
necítíme se však naplněni...
neboť co je úspěch?...

nacházíme kolem sebe prostor...
hledáme, k čemu ten prostor je...
někdy v beznaději, někdy v naději...
víme, že tento prostor je pro nás velmi důležitý...
co jej má zaplnit?...

hledáme kolem sebe v naději, že pochopíme...
hledáme v učení, v činnosti, v lásce...

Život nás vede a učí...
všemi možnými prostředky nás vede k jedinému cíli...
k pochopení vlastního smyslu Života...
vede nás k pochopení a přijetí vesmírných Zákonů...
najít cestu sami k sobě, ke svému Já...

jednou z cest je Etikoterapie...
vede nás k pochopení, že Úkol je pravě Život, který máme...

©Anna
Návštěva:
©etikoterapie2009