Život je Cesta radosti a lásky.    Přeji všem Bytostem naplnění harmonie Ducha i těla.    Neboť vše nám bylo do vínku dáno.

Duchovní disciplíny

Ve Škole života se potkáváme, abychom si předali zkušenosti z různých Duchovních disciplín. Vždy máme úkol osobní, společenský a vztah ke světu (k vesmíru).

VZTAHY:

- k životu
jak přijímáme vesmírné a přírodní Zákony
- k sobě sama
jak přijímáme svůj vzhled, svoji inteligenci, svoje začlenění
- ke světu
vztah k ostatním národům, k planetě Zemi
- mezilidským vztahům
jak vnímáme své nejbližší okolí (partner, rodina, zaměstnanecké vztahy)
- ke hmotě
závislost na majetku, jeho množství, kvalita, vztah k penězům

ŽIVOTNÍ ROLE:

- dítě
propojení rolí dítě – dospívající – dospělý (správný přechod z jedné role do druhé)
- muž, žena
plnění svých rolí nastavených daným pohlavím (muž=lovec, žena = sběrač)
ale i pochopení principu jin a jang v našem těle a životě
- životní partner
pochopení významu spolužití v partnerském vztahu
- matka, otec
přijmout svou životní roli srdcem
- babička, dědeček
již nejsme přímými rodiči, přenechat výchovu rodičům dítěte

ZPŮSOBY PROŽÍVÁNÍ:

- radost, smutek
s jakou náladou přijímáme celý svůj život, jak vnímáme sami sebe
- pozitivní, negativní
jaký postoj si vytváříme sobě, k druhým, ke světu
- svoboda, připoutanost
do jakých vztahových rovin sami se sebou i s ostatními vstupujeme
- zdraví, nemoc
harmonie duše a těla

©Anna

Návštěva:
©etikoterapie2009