Život je Cesta radosti a lásky.    Přeji všem Bytostem naplnění harmonie Ducha i těla.    Neboť vše nám bylo do vínku dáno.

Pochybování

proč si potřebujeme stále něco nechávat od druhého potvrzovat?...
o sobě, o svém okolí, o událostech, o věcech...
jako kdybychom hledali „pilulky“ na naši sebenedůvěru...
je to naše nedůvěra k sobě...
pochybujeme sami o sobě...
a pak si potřebujeme tu naši pochybnost nechat ujasnit...
kdybychom věřili sami sobě, tak bychom věděli...
vždyť to vědění máme v sobě, ve své duši, ve svém těle...

přijetím sami sebe pochopíme naše vědění, že je vše tak, jak má být...
nehledáme už pomocníky jako „pilulku“...
pomocníky hledáme, aby nám pomohli dobře plnit naše úkoly...

naučit se nepochybovat je jednou z cest k Jednotě Bytí, ke svému Já...

Od svého narození máme dar přirozené schopnosti žít na tomto světě. Jsme obdařeni vírou sami v sebe, ve své schopnosti. Pokud rodiče vedou své děti k rozvíjení jejich schopností a podporují je v sebevíře, pak tyto dary nezanikají (tento úkol jsme se nepřišli do tohoto života učit).
Pokud však přijdeme do tohoto života k rodičům, kteří sami nemají sebedůvěru, budou nás k sebenedůvěře vychovávat (přišli jsme se tento úkol naučit).
v V praxi to vypadá tak, že již od mládí své dítě přesvědčují o tom, jak je hloupé, že se snaží dělat věci, které přeci nejdou:

- ty kostičky takhle nedávej, to ti spadne
- proboha nezpívej, to je strašně falešné
- medvídka si do školky neber, všechny děti se ti budou smát
- učení ti moc nejde, tak si sedni ve škole do zadní lavice
- tuhle sukni si neber, máš tlusté nohy
- máš křivé zuby, tak se pořád nesměj
- do téhle školy se nehlas, na to nemáš, budeš rád, když se vyučíš
- na holky ani nekoukej, jsi jak slonbidlo
- vysoká škola je jen pro chytrý, budeš ráda, že vůbec odmaturuješ
- tuhle práci ani nezkoušej, na to nemáš, tam tě nevezmou
- snad nechceš podnikat, vždyť je to sebevražda
- ty si nikdy nevyděláš pořádné peníze
- peníze kazí charakter
- tenhle kluk je hezkej a z bohatý rodiny, tak si najdi někoho jinýho
- do svatby nespěchej, neumíš se postarat o sebe, natož pak o dítě a rodinu
- snad nechcete mít další dítě, vždyť v téhle době sotva uživíte jedno

A tak se postupně z malého obdařeného človíčka stává pochybují člověk, jehož sebevíra je natolik výchovou otřesena, že už se nedokáže sám pro nic rozhodnout.

Zdravotní problémy většinou souvisí se třetí čakrou – sluneční pleteň (solar plexus). Nachází se v oblasti našeho žaludku a směřuje vodorovně vpřed i vzad.
Pokud nedostatečně funguje třetí čakra, pak máme strach z výzev, ze ztráty uznání, závidíme, máme pocit nejistoty a nízké sebevědomí. Někdo může trpět až nadměrnými mocenskými, nákupními i uklízecími mániemi, může mít přehnané prestižní myšlení. Pokud funguje nadbytečně, člověk není schopen se uvolnit, velmi touží po obdivu, honí se za úspěchem a uznáním.
Tělesné projevy zablokované sluneční pleteně: bolesti žaludku, záněty dvanácterníku, dysfunkce slinivky břišní, nemocná játra a žlučník, porušená sekrece žaludečních šťáv, dysfunkce slinných žláz.

©Anna

Návštěva:
©etikoterapie2009