„Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena".
Giacomo Leopardi


Jak svět klame ženy (i muže)
NEJVĚTŠÍM HŘÍCHEM NAŠÍ DOBY je: nechtít vědět nic nebo vědět jen málo o energiích potravin a kvalitách energií vůbec. Ten hřích je samozřejmě hříchem, i když jde o energie hovězího skotu. V tom případě je to navíc ještě smutné, až tragické. Protože bez znalosti kvality těchto energií je nemožné přijít na skutečnou příčinu nemoci šílených krav a na důsledky, které tato nemoc lidstvu ještě přivodí. Není také možné rozluštit skutečnou příčinu řady chorob včetně některých typů rakoviny. Ani skutečnou příčinu některých forem násilí a šikany. Ani skutečnou příčinu řady dalších rysů osobnosti a stavů psychiky, ústících až do tragédií...

Farmaceutický průmysl vyvíjí léky pro nejbolestnější nemoc: pro život
Pojďme přijmout syrovou pravdu o farmaceutickém průmyslu. Lékové společnosti chtějí proměnit každou běžnou lidskou zkušenost na diagnostikovatelné onemocnění, které je léčitelné s pomocí jejich drahých, patentové ochráněných léků. Bývalo dřív zvykem, že léky byly určeny k tomu, aby pomáhaly proti nemocem - jako např. malárie nebo infekční choroby - ale nyní výrobci léků zjistili, že existuje i mnohem ziskovější podnik: vynalézat nemoci a pak prodávat léky na jejich léčbu...

Prečo umrelo naše dieťa
alebo: Liečba detskej leukémie v 21. storočí Citát : „ Liečba akútnej lymfoblastickej leukémie u detí patrí k najväčším úspechom a pokrokom v liečbe onkologických ochorení v poslednom období... Súčasnou úspešnou terapiou dokážeme trvale vyliečiť viac ako 80 % detí...“ toľko citát z odbornej medicínskej literatúry...

Tento článek mě natolik "zasáhl", že jsem se rozhodla jej umístit na své stránky. Anna

Alternativní léčba
Určitě si mnoho z vás všimlo, jak dnešní generace až příliš dbá o svůj zevnějšek, na úkor svého nitra, které doslova likviduje za pomocí různých vymožeností dnešní doby. Jsou to např. anabolika, hormonální přípravky a také mnohdy bez rozumu vystavování se přílišnému slunění, nebo dokonce navštěvování solárií, pouze kvůli hnědé barvě kůže, mající časem nakonec efekt "vysušené tresky", protože taková kůže ztrácí svou přirozenou elasticitu a jemnost a přispívá k daleko rychlejšímu stárnutí kůže. V některých vyspělých zemích byl již dokonce provoz klasických solárií značně omezen, viz. podrobnější info. Dobrovolně si tak sami zakládáme na nemalé zdravotní problémy do budoucna, žijící v přesvědčení, že se nám nic takového nemůže stát, vždyť přece pojídáme různé inzerované a spásu přinášející potravinové doplňky, často syntetického původu. Rovněž škodlivost mobilních telefonů a tolik oblíbených mikrovlnek, bez nichž si mnozí z nás nedovedou život už ani představit, je zbytečné rozebírat, natož neustále poukazovat na požívání legálních drog, především cigaret, považuji za naprostý výkřik do tmy...

Ví lékař s jistotou, kdy je potřeba nějak zasáhnout a kdy naopak ne?
Počátkem 20. stol. toho měli lékaři málo k nabídnutí pacientům - hlavně svou účast a morfium. V posledních desetiletích jsme si však zvykli na zázraky. Jsme svědky neustálého rozvoje srdeční chirurgie, vyléčení dětské leukémie, máme léky na choroby, které bývaly dříve smrtelné. Výsledkem tohoto vývoje je, že od lékařů se stále více očekává, že dají odpovědi a poskytnou účinnou léčbu na každou potíž, která se objeví. Avšak podle výzkumu zveřejněného v the New England Journal of Medicine až 90 % všech pacientů, kteří navštěvují lékaře, má potíže, které buď ustoupí spontánně a bez léčby nebo jsou mimo dosah vlivu moderní medicíny...

Stresující životní styl může vést k vyčerpání nadledvinek
V dnešní hektické společnosti mnoho lidí prodělá vyčerpání nadledvinek, aniž by o tom věděli. Nadledvinky jsou dva malé orgány uloženy nad ledvinami. Produkují hormony, které spouští stresovou reakci jako je např. instinkt „boj nebo útěk“, a jsou zapojeny do komplexní hormonální interakce mezi hypotalamem a hypofýzou. Hypoadreanlismus (snížená funkce nadledvinek) potlačuje individuální schopnost vypořádat se se stresem, stejně jako mnohé další poruchy...

Horečka je vaším přítelem, strach z ní je zbytečnou fobií
V článcích na téma zdraví se veřejnost jen zřídka setkává s tou nejdůležitější radou, která by měla být zdůrazňována v průběhu chřipkového období: nemocní chřipkou by se měli až na výjimky vyhýbat užívání léků na snižování teploty, jako je např. acylpyrin nebo paracetamol. Bývalo široce rozšířeno povědomí o tom, že horečka je životodárnou obrannou reakcí těla, které se potýká s infekcí...

Životní energie - základ skutečného zdraví
Zdá se, že dnes téměř každý máme nějakou zdravotní potíž. Když už se nejedná o vážnou nemoc jako je rakovina, nádory nebo srdeční onemocnění, může jít o potíže s klouby nebo s pohyblivostí, o neschopnost soustředění nebo o jakoukoliv z tisíců potíží, které nás dnes postihují. Lidské tělo je však nesmírně komplikovaný výtvor umění a biologie - a čím je něco složitější, tím je větší pravděpodobnost porouchání...

Dlouhodobé užívání multivitamínů nemá smyl
Ze všech stran útočící reklama slibuje pevné zdraví, spoustu energie, ochranu před civilizačními vlivy či zvýšení imunity. A má úspěch. Preparáty plné vitamínů, minerálů a dalších látek jdou zvláště v chladných měsících roku dobře na odbyt. Jejich efekt je však přinejmenším sporný...

WHO o zubním kazu
Zubní kaz je dnes velmi rozšířeným zdravotním problémem, který odčerpává z prostředků určených na zdravotnictví poměrně značné částky. Až do středověku byl ale jeho výskyt relativně malý. Dramatická změna nastala v období, kdy se ve společnosti začaly více používat cukry a bílá mouka a díky tomu se začala rozvíjet cukrářská výroba a konzumace světlého pečiva. Výskyt zubního kazu se pak dramaticky zvýšil za relativně velmi krátké období. V současné době se jeho výskyt dále zvyšuje díky novým výrobkům obsahujícím cukr...

Nebezpečné přídavné látky ve vakcínách proti chřipce
Nikdy nebyla provedena studie vlivu a zdravotních rizik přídatných látek ve vakcínách, jako jsou thimerosal, soli hliníku a nově používaný skvalen. Kromě nich vakcíny obsahují řadu dalších toxinů, jako jsou etylenglykol, formaldehyd, fenol, i antibiotika typu streptomycinu a neomycinu...

Jak postupně degenerujeme
Tělo stále hledá svou harmonii, rovnovážný stav vzhledem k okolí a prostředí, v němž žije. A tak si normální průběh věcí vyžaduje, aby se naše fyzická kondice, naše v těle nahromaděné přebytky nějak zneutralizovaly, tj. aby se vyloučilo nebo někam usadilo to, co přichází navíc a co tělo není schopno normálními cestami vyloučit. Rakovina či různé degenerativní choroby nevznikají náhle, z ničeho nic. Jde o dlouhodobý stav. Podívejme se na jednotlivé vývojové etapy tohoto procesu, zvláště ve vztahu k eventuálnímu rozvoji rakoviny...

Svátky - rytmické milníky na cestě životem
Na rozdíl od beztvarého času zná příroda čas uspořádaný, cyklický, který dává možnost oddechu a spočinutí ve sváteční oslavě. S pohybem planety Země probíhají i změny ročních období, rytmy dnů i střídání dne s nocí. Život Země podléhá koloběhu rozkvétání a uvadání. Všechno dění v přírodě nese stopu posvátného pořádku. Život je proplétán rytmem přes pravidelná zastavení...

Zimní slunovrat - Vánoce
Tento svátek je spolu s Velikonocemi nejvíc násilně spjat s katolickou tradicí. V dnešní době ho známe jako Vánoce, přestože má zcela jasný pohanský základ. Co se vlastně oslavuje? 21. prosince je nejdelší noc v roce a dny se opět začnou prodlužovat...

Šaman - první odborník na posvátno
První lidské komunity, o nichž máme zprávu, potřebovaly již, jak se zdá, služby prostředníka mezi zářným světem mýtu a všední skutečností. Šaman tuto úlohu splňuje. Je prototypem umělce, kněze, dramatika, lékaře, všeho v jednom. Postupně začalo vysvítat uvědomění: šaman představuje základní tvořivou odpověď člověka na přítomnost mytické dimenze...Návštěva:
©etikoterapie2009