Krevní skupina 0 je nejstarší...

O znamená starý (Old)

Objevení našich kromaňonských předků přibližně před 40 000 lety posunulo lidský druh na vrchol potravního řetězce, takže se z něj stala nejnebezpečnější šelma na Zemi. Tito lidé začali lovit v organizovaných tlupách a za krátkou dobu byli schopni vyrábět zbraně a používat pracovní nástroje. Tyto hlavní výhody jim dodaly sílu a nadřazenost místo jejich přirozených fyzických schopností.

Zruční a hrůzu nahánějící lovci - kromaňonci - brzy neměli důvod mít strach ze svých zvířecích nepřátel. Vzhledem k tomu, že neměli žádné přirozené predátory kromě sebe samých, jejich populace se rozrůstala. Jejich potravou byly bílkoviny z masa, a to byl důvod, proč trávicí vlastnosti lidí s krevní skupinou O dosáhly svého plného vyjádření. Lidem potrava z masa prospívala a trvalo poměrně krátkou dobu, než vyhubili velkou zvěř ve svém loveckém revíru. Lidí, které bylo třeba živit, stále přibývalo, a proto boj o maso sílil. Lovci začali bojovat mezi sebou a zabíjet nepřátele, kteří si činili nárok na to, co považovali za své výsostné lovecké území. Jako vždycky nalezli lidské bytosti svého největšího nepřítele sami mezi sebou. Dobré lovecké oblasti se staly vzácnými. A tak začala migrace lidských ras.

Asi před 30 000 lety putovaly tlupy lovců dál a dál ve snaze najít maso. Když v důsledku změny pasátů došlo v africké Sahaře k vysušení oblastí, které bývaly úrodnou loveckou zemí, a když se původně zamrzlé severské oblasti oteplily, začali se lidé přemísťovat z Afriky do Evropy a Asie.

Při této migraci byla modrá planeta osídlena základní populací s krevní skupinou O, která dokonce převažuje dodnes.

Asi před 20 000 lety se kromaňonci plně přesídlili do Evropy a Asie a vyhubili poslední stáda velké zvěře do té míry, že bylo nutné začít hledat jiné zdroje potravy. Při hledání nových území s cílem nalézt něco vhodného k jídlu je pravděpodobné, že masožraví lidé se rychle změnili na všežravé a živili se smíšenou stravou složenou z bobulí, červů, ořechů, kořínků a drobných živočichů. Populace se také rozrůstala podél pobřeží, vylévajících se jezer a řek, kde byla hojnost ryb a další potravy. Přibližně před 10 000 lety lidé osídlili všechny základní pevniny na Zemi, kromě Antarktidy.

Přesídlení dávných lidí do oblastí s chladnějším klimatem vedlo ke vzniku světlejší barvy kůže, méně mohutné kostry a rovných vlasů. Časem příroda přizpůsobila lidi oblastem, které osídlili. Jak se lidé stěhovali na sever, vznikala světlá barva kůže, která byla lépe chráněna před omrznutím než tmavá. Světlá kůže byla také schopna účinněji metabolizovat vitamin D v oblastech s kratším dnem a delší nocí.

Kromaňonci se nakonec vyčerpali sami. Nadměrně rozsáhlá populace brzy vyčerpala dostupná lovecká území. Co se původně zdálo jako nekonečná zásoba velké zvěře, to se později výrazně zmenšilo. To bylo příčinou zostřeného boje o zbývající maso. Toto soutěžení vyústilo ve válku a válka v další migraci.

Všichni jedinci s krevní skupinou O chtějí být na čele. V každé oblasti života, ať už ve sportu, v práci, v boji, v sexu... Ale tolik míst na čele, kolik je lidí s krevní skupinou O, na světě asi nikdy nebude. Aby nezůstalo jen několik vyvolených na vrcholu a spousta nešťastných a nespokojených lidí typu O, dějiny a život zosnovaly kratochvíli, již nazýváme soutěžení, soupeření či boj o prvenství.

Lidé typu O jsou přirození herci se stálou péčí o to, aby působili vždy pozitivním dojmem. Mají rádi, když o nich ostatní dobře smýšlejí, když jsou oblíbení a především, když si jich ostatní váží.

Další charakteristikou typu O je neuhasitelné nadšení pro každý úkol a neuvěřitelný optimismus. Je to schopnost, která, i když jí chybí perspektiva, hloubka a nápady, vyžaduje fantastickou životní sílu a elán. Proto bývají lidé typu O výbornými vůdci. Jejich rozhodnutí nejsou vždy ta nejlepší, ale jsou často schopni rozhodovat v situacích, kdy by se jiní dali na ústup.

Jednou z vlastností, která umožňuje osobnostem typu O podstoupit tato rizika, je ohromné sebevědomí. Lidé typu O v sebe prostě věří mnohem více než v ostatní. A tato víra často stačí k úspěchu, dokonce i když chybí ostatní přednosti.

Jakmile se osobnosti typu O v myšlenkách k něčemu upnou, už je nic nezastaví, takže vědomě podstupují i ta nejvyšší rizika, jsou schopni vynaložit maximum energie k realizaci svých cílů – někdy více energie, než je zdrávo.

Osobnosti typu O bývají přirozenými vůdci také díky tomu, že podvědomě chápou vztahy mezi typy moci. Mají dokonalou intuici a dokáží odlišit skutečně důležité od podružného. A hned, jak zjistí, která cesta kam vede, bleskově zareagují. Samozřejmě se vydají cestou ke hvězdám.

Všechny schopnosti, které umožňují typu O směřovat vzhůru, by neměly význam, kdyby nebyly podepřeny maximálním soustředěním. To, že jsou přesně orientováni na dosažení úspěchu, činí lidi typu O neuvěřitelně soustředěnými na to, co musí být uděláno od A do Z. Toto je jeden z nejdůležitějších předpokladů stát se dobrým vůdcem. Tam, kde by se ostatní mohli ztratit mezi vzrušujícími, avšak nedůležitými detaily, osobnost typu O neomylně vyhmátne vše důležité, bezchybně rozliší podstatné od zbytečného a najde nejkratší směr, na nějž navede celou skupinu a pomůže splnit úkol.

Pokud si začínáte klást otázku, zda vůbec stojí za to žít, pokud nemáte právě krevní skupinu O a nepatříte mezi vůdce, zadržte. Osobnosti typu O mají také chyby, které je brzdí na cestě vzhůru.

Lidé typu O chápou tak dokonale podstatu hierarchií a společenských vztahů, že jim otrocky přizpůsobují i své chování. Jsou v pohodě, pokud se pohybují ve známé situaci. Ale přemístěte osobnost O na cizí hřiště! V neznámé situaci, kde nezná pravidla, se typ O stane naprosto závislým na ostatních typech.

Jednou z příčin je, že lidé typu O tráví spoustu času a vynakládají množství energie na odhad a zjištění způsobů, jak proniknout na špičku systému, takže když se bez upozornění změní pravidla, ztrácejí půdu pod nohama. Když se nositel krevní skupiny O stane vůdcem, je pro organizaci nebo pro společnost jako celek výhodou talent, který tento člověk má pro delegování pravomoci, a to, že vzbuzuje všeobecnou důvěru. Když dostane funkci, zaváže se ke zvýšení zisku, vytvoření společenské a hospodářské stability a k podpoře tradičních hodnot.

Dalším společným problémem lidí krevní skupiny O je, že jejich soutěživost a snaha dostat se na špičku, je často činí necitelnými k lidem okolo. Mohou se jevit jako chladní a nezúčastnění, často mají pověst arogantních lidí. Když se vás typ O snaží o něčem poučovat, projevuje vám tak vlastně náklonnost. Tito lidé milují, když mohou přednášet a poslouchat vlastní hlas. Vždyť, kdo by to měl vědět lépe než On? Samozřejmě opak bývá pravdou. Typy O nesnášejí, když se jim nařizuje, co mají dělat, nebo se jim káže o disciplíně, anebo si je někdo dokonce dovolí kritizovat. Pokárat osobnost typu O byť za sebemenší prohřešek je vždy choulostivý úkol. Jsou přecitlivělí na kritiku a jsou schopni vám utrhnout hlavu, když se tohoto nesnadného úkolu ujmete, podle jejich názoru, nesprávným způsobem. Zdánlivě vyrovnaní jedinci, kteří zřídkakdy projevují své pocity, však mohou, když se cítí ohrožení, vybuchnout a proměnit se v řádící živel.

Na druhé straně ovšem o lidech typu O nelze říci, že by v sobě dlouho přechovávali zášť a „pěstovali si bebíčko“. Rychle se přenesou přes své výbuchy temperamentu, ještě dříve, než si většina lidí všimne, že byl vyburcován jejich vztek.


Vlastnosti nositelů krevní skupiny OPOZITIVNÍ
- bystrý a jasnozřivý
- ví, co chce
- dokáže se koncentrovat
- má dobrý odhad společenských vztahů
- umí šikovně jednat s nadřízenými
- cílevědomý
- chladně uvažující a plánující
- zdravý
- velmi sexy
- rychle se zamilovává
- výřečný
- vypracovává si vlastní styl
- realista
- přemýšlí jednoduše, nekomplikovaně
- je dobrý ve sportu
- silný vůdce
- romantický, nostalgický
- pozitivně myslící, idealista
- úspěšný v podnikání
- důkladný v jednání s cizími lidmi
- vždy dbá na svou image
- nebývá rozmrzelý
- může být dobrým manželem, manželkou
- dobrý herec

NEGATIVNÍ
- neváží si názorů druhých
- může ztratit perspektivu
- je příliš soustředěný a mohou mu uniknout další informace
- usiluje o postavení
- je podlézavý
- žízní po moci
- neváží si ostatních
- pošlapává ty, jimž štěstí přeje méně
- náruživý milenec
- může milovat nevhodnou osobu
- neumí pomlčet
- musí se odlišovat za každou cenu
- ostatním se může zdát chladný
- může se zdát tvrdý a krutý
- příliš soutěživý
- nedokáže se dobře podřizovat a nechat se vést
- dětinský
- myslí jen na sebe
- může být až chamtivý a lakomý
- nejedná s lidmi stejně, k některým je arogantní
- příliš škrobený
- nespolehlivý, nestojí příliš o ostatní
- extrémně žárlivý
- když je v úzkých, uniká z reality

Lidem s krevní skupinou O - lovcům - prospívá intenzivní fyzické cvičení a živočišné bílkoviny. Krevní skupina O byl lovec a tedy konzument masa (neznehodnoceného nevybíravým používáním hormonů a antibiotik, ale v dnešní době vypěstovaného v organickém zemědělství a od zvířat s volným výběhem, libového, bez chemických látek). Nevhodné potraviny pro něj jsou mléčné výrobky a obilí. Lidé s krevní skupinou O mají predispozice k poruchám štítné žlázy, k poruchám funkce slinivky, mají pomalý metabolismus, nižší hladinu některých faktrorů krevní srážlivosti, což může být příčinou poruch srážlivosti krve (nedostatek vitaminu K) a sklon k artritidě

Při omezení konzumace obilí, chleba, luštěnin a fazolí dochází téměř okamžitě k váhovému úbytku. Hlavním faktorem váhového přírůstku je lepek, který je obsažen v pšeničných klíčcích a celozrnných výrobcích. Podobně, jen o něco méně, působí kukuřice. Zcela nevhodné potraviny jsou tedy pšeničný lepek v jakékoliv formě, kukuřice, fazole, čočka, zelí, růžičková kapusta, květák a hořčice. Naopak potraviny velmi vhodné, které dokonce podporují váhový úbytek jsou mořské řasy, mořské produkty, sůl s jódem, játra, červené maso, kapusta, špenát a brokolice.

Maso a drůbež Jezte libové hovězí, jehněčí, krůtí, kuřecí nebo rybí maso tak často, jak chcete. Ovšem pozor na velké porce! Maximálně 170 g k jednomu jídlu.

Mořské produkty Ty by se měly stát hlavní složkou stravy. Obzvláště ryby chladných moří bohaté na tuky, jako je treska, sleď a makrela. Konzumace mořských produktů je také vynikajícím zdrojem jódu, který reguluje funkci štítné žlázy, kterou mají lidé s krevní skupinou O obvykle rozkolísanou.

Mléčné výrobky a vejce Mléčné výrobky a vejce nejsou vůbec prospěšné, je možné sníst 4 – 5 vajec týdně a velmi malé množství mléčných výrobků, snažit se vyřadit úplně. Bílkoviny získáte z mléka sojového, sojového sýra nebo tofu, možný je kozí sýr nebo mozzarella. Je nutno doplňovat vápník, obzvlášť ženy, ale pozor! Musí být v tzv. chelátové formě, aby byl organismem vstřebatelný.

Oleje a tuky Krevní skupina O reaguje na konzumaci olejů příznivě, nejvhodnější je olej olivový a olej z lněného semínka.

Ořechy a semínka Dýňová semínka a vlašské ořechy jsou dobrý zdroj doplňkových rostlinných bílkovin, ovšem některé ořechy a semínka jsou zakázaná pro vysoký podíl tuků - para, kešu, arašídy, pistácie a mák.

Luštěniny Lidé s krevní skupinou O nedokáží zvlášť dobře zpracovat a využít fazole, jezte je tedy s mírou jako příležitostný vedlejší chod. Naprosto se vyhněte čočce.

Cereálie Krevní skupina O nesnáší celozrnné pšeničné výrobky, obsahující lektiny, které jsou hlavním viníkem váhového přírůstku u krevní skupiny O.

Chléb a pečivo Chléb a pečivo mohou být obvykle pro lidi s krevní skupinou O zdrojem potíží, protože většina z nich obsahuje nějaký druh pšenice. Dokonce i chléb neobsahující pšenici může být problematický, protože lidé krevní skupiny O nejsou geneticky přizpůsobeni na konzumaci výrobků z obilných zrn. Výjimku tvoří chléb z naklíčených zrn, který je obvykle k dostání v chladících pultech obchodů se zdravou výživou, ve kterém jsou lepkové lektiny zničeny při procesu klíčení.

Obilí a těstoviny Neexistuje obilí nebo těstoviny, které by mohly být klasifikovány jako vysoce prospěšné pro krevní skupinu O. V omezené míře je možné konzumovat těstoviny z pohanky nebo rýžové mouky.

Zelenina a houby I když existuje obrovský počet druhů vhodné zeleniny pro krevní skupinu O, nelze jíst jednoduše všechnu zeleninu. Zelí, růžičková kapusta, květák a listová hořčice mohou potlačovat funkci štítné žlázy. Houby mohou spustit alergickou reakci. Lilkovitá zelenina, např. brambor, způsobuje krevní skupině O artritidu, kukuřičné lektiny narušují tvorbu inzulinu. Naopak velmi vhodná je listová zelenina bohatá na vitamin K, jako je kapusta, římský salát, brokolice a špenát. Rajčata jsou vhodná, ovšem pozor na plísně.

Ovoce Strava pro krevní skupinu O obsahuje mnoho vynikajících druhů ovoce. Mohou být výbornou náhradou za chléb. Prospěšné jsou blumy, švestky a fíky, a to proto, že většina tmavočervených, modrých a červenofialových plodů vyvolává v trávicím traktu spíše alkalickou než kyselou reakci, a protože trávicí trakt lidí s krevní skupinou O je nadměrně kyselý, potřebuje dostatek zásaditých látek k získání rovnováhy. Proto byste měli vypustit pomeranče, mandarinky a jahody, grapefruit, ostružiny (obsahují lektin) a kokosové ořechy a výrobky, které je obsahují.

Šťávy a tekutiny Pro krevní skupinu O jsou vhodnější zeleninové šťávy než ovocné, protože jsou alkalické. Když už pijete ovocné šťávy, vybírejte si druhy s nízkým obsahem cukru, tj. jablečné šťávě a jablečnému moštu.

Koření Výběr koření může skutečně zlepšit váš trávicí a imunitní systém. Například koření na bázi řas je pro krevní skupinu O velmi vhodné, protože je bohatým zdrojem jódu. Sladké výrobky, jako med a cukr, vám neškodí, stejně jako čokoláda, přesto všechny tyto potraviny musí být přísně omezeny na příležitostné užití jako pochoutka.

Chuťové přísady Pro krevní skupinu O nejsou žádné chuťové přísady vysoce prospěšné. Jestliže musíte k jídlu používat hořčici, majonézu nebo salátové dressingy, dělejte to s mírou a dávejte přednost nízkotučným druhům s nízkým obsahem cukru. Přestože krevní skupina O může příležitostně jíst rajčata, vyhněte se kečupu, který obsahuje ocet. Všechny nakládané potraviny jsou pro krevní skupinu O nestravitelné.

Bylinné čaje Doporučení týkající se bylinných čajů vycházejí z poznatků o tom, co činí člověka s krevní skupinou O nemocným. Bylinné čaje považujte za prostředek, jak bojovat proti vaší přirozené slabosti. U krevní skupiny O je nutno klást hlavní důraz na uklidnění trávicího a imunitního systému. Máta peprná, petržel a šípky mají příznivé účinky.

Různé nápoje Pro krevní skupinu O lze nalézt jen velmi málo přijatelných nápojů. Omezeni jste skutečně na neškodné minerální vody, sodovky a čaj. Vyloženě škodlivá je káva, protože zvyšuje množství žaludečních kyselin.Vytisknout

Návštěva:
©etikoterapie2009