Don Miguel Ruiz: Pátá dohoda

Kniha Čtyři dohody, která vychází z moudrosti Toltéků, změnila životy milionů lidí. Posunout svět k většímu porozumění se jí podařilo s jednoduchým, ale hlubokým poselstvím. Nyní Miguel Ruiz a jeho syn Jose předkládají pokračování silného poselství - Pátou dohodu. Naučíte se naslouchat přímo svému srdci, říká o Páté dohodě Jose Ruiz. Kniha vás dovede k tomu, kým opravdu jste. Je nástrojem, který z Vašeho života vytvoří umělecké dílo - vybroušený diamant. Pátá dohoda přinese lidem na celém světě svobodu – být sám sebou.
__________________________________________________________________________

Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

Praktický průvodce osobní svobodou. Ve Čtyřech dohodách odhaluje don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které nás připravují o radost a vedou k zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky.
__________________________________________________________________________

Sergej Nikitin: Pozor! Škodlivé potraviny

Na stránkách této knihy se autor, známý ruský lékař, snaží poukázat na ty nejkřiklavější problémy týkající se stravy a zdraví. Nemluví zde však o doporučené či zdravé výživě, nýbrž o dnes zcela běžných a téměř všemi používaných náhražkových produktech. Autor s řízným vtipem mu vlastním nabízí cestu, jak se stravovat, abychom nejen přežívali, ale zůstali i fyzicky a hlavně duševně zdraví...
__________________________________________________________________________

Dr. Johanna Budwig: Lněný olej

Publikace popisuje přínos lněného oleje pro zdraví jako účinnou pomoc proti arterioskleróze, infarktu a rakovině. Kihu napsala dr. Johanna Budwig, světově proslulá biochemička a vědecká pracovnice, sedmkrát nominovaná na Nobelovu cenu. Převrat ve vědeckém světě způsobila nalezením vztahu mezi rakovinou a metabolizmem tuků...
__________________________________________________________________________

Dr. Norman W. Walker
14. října 2009
Dr. Norman W. Walker byl jeden z nejvýznamnějších lékařů zabývajících se zdravím a výzkumem výživy v USA. Jeho knihy byly vzorem mnohým lékařům, vědcům a autorům...

Jsou zde knihy Normana W. Walkera ke stažení.
__________________________________________________________________________

Prof. T. Colin Campbell, Ph.D. a M. D. Thomas M. Campbell II - Čínská studie

Colin Campbell, profesor biochemie výživy na Cornellově univerzitě, zaujímá přední místo ve světovém výzkumu výživy po více než 40 let. Obdržel granty financování výzkumu na více než na 70 let. Je autorem více než 350 výzkumných prací...
__________________________________________________________________________

Robert Morse - Zázračná detoxikace

je kniha, která vás naučí jak zbavit tělo toxinů, ničících vaše zdraví, a pomůže zahájit proces úplné buněčné regenerace, vedoucí k opravdovému uzdravení. Obsahuje abecedu detoxikace a odpovídá na základní otázky, které s ní souvisejí...
__________________________________________________________________________

Kurt Tepperwein - Pryč s kyselostí

Jak udržet kyselé a zásadité látky v těle v rovnováze - Tajemství dlouhověkosti
Naše tělo je uzpůsobeno tak, že bychom se mohli dožít až 130 let. Ovšem v důsledku současného životního stylu trpíme nemocemi, předčasně stárneme a umíráme. Vnitřní prostředí organismu by mělo mít mírně zásaditý charakter. Chybné návyky ve stravování však vedou k tomu, že se podíl zásaditosti v těle neustále snižuje. Překyselení organismu je potom důvodem většiny nemocí. Kurt Tepperwein, známý německý terapeut a léčitel, ve své knize vysvětluje, proč je překyselení těla tolik nebezpečné a co udělat pro to, abychom znovu obnovili rovnováhu mezi kyselými a zásaditými látkami v těle.
__________________________________________________________________________

Peter Jentschura, Josef Lohkamper - Zdraví díky odkyselení a vyloučení škodlivin

Tato kniha pohlíží na nemoc a na zdraví ze zcela nové perspektivy a předkládá k veřejné diskuzi nový pojem civilizatóza. Čtenář pozná moderní civilizační nemoci z hlediska tří skupin strukturálních poškození, usazování a vylučování. Předkládaná publikace zároveň nabízí nový pohled na proces léčení a uzdravování. Jedná se o epochální průlom v oblasti zdraví člověka.

V současné době je zdraví interpretováno oficiálně podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jako nepřítomnost nemoci a všech duševních, hospodářských a sociálních disharmonických stavů. Nemoc je podle našeho názoru definována špatně. Z jevu označovaného jako nemoc, skládajícího se ze tří částí, je za nemoc považována pouze její třetí a poslední část, tedy symptom. Přitom je symptom nemoci nejméně tím, co dělá nemoc nemocí. Symptom je totiž již stadium překonání nemoci. A právě tento symptom je léčen, ničen a především mylně interpretován.
__________________________________________________________________________

Edward Howell - enzymová výživa

Jak jsou enzymy důležité. Proč je životně důležité, abychom konzumovali svou potravu v přírodním syrovém stavu? Co chybí v našem jídelníčku a proč jsme tak náchylní k nejrůznějším degenerativním chorobám? Který faktor obsažený v potravě hraje klíčovou úlohu přo odhalování tajemství dlouhověkosti? Autor, jeden z průkopníků biochemie a dietetiky v Americe, se zabývá nejdůležitějším objeveným faktorem ve výživě od objevu vitaminů a minerálů - enzymy, které jsou přítomné v každé syrové potravině.


__________________________________________________________________________

Christian Opitz - výživa pro člověka a zemi

Christian OPITZ se narodil roku 1970 v Berlíně. Již během prvních let života vynikal fenomenální inteligencí. Od šesti let se intenzivně zabýval přírodními vědami, především biologií a jadernou fyzikou. Ve dvanácti letech se začal zajímat o oblasti výživy a zdraví v celkovém (holistickém) pojetí. V následujících sedmi letech rozvinul koncepce otevírající nové směry pro teoretické chápání a praktické užívání přírodních zákonů ve výživě, přírodním léčení a duchovním rozvoji...
__________________________________________________________________________Vladimír Vogeltanz - Co s doktorem

Etikoterapie - to není jen jakási metoda, jejímž cílem je fyzické zdraví člověka. Je to cesta, kterou bude muset jednou projít každý člověk ve svém duchovním vývoji, má-li najít své lidské JÁ a smysl své existence na Zemi. Je to cesta uvědomění si sebe tady a teď. Je to vědomé rozhodnutí vymanit se z negativních vlivů své nevědomé minulosti, prožívané v pokřiveném (nemocném) vztahu k sobě samému, a tím i nutně k druhým. ...
__________________________________________________________________________

Esther a Jerry Hicks - Moc a síla přesného záměru

Tato kniha Esther a Jerryho Hicksových, která předkládá učení nefyzické bytosti Abraháma, je o tom, abychom se úmyslně zaměřovali pro cokoli, co v životě chceme, a přitom na naší cestě vyrovnávali naši energii a žili Umění umožňování. Ale je důležité si povšimnout, že vědomí potřeby vyrovnávat naši energii je mnohem významnějším než nastavení si cíle nebo zaměření se na konečné touhy. A z této velmi důležité přednosti vzešla tato práce. Jak pochopíte a budete účinně trénovat procesy zde uvedené, nejenom že dosáhnete vašich cílů a vytoužených výsledků rychleji, ale budete se těšit z každého kroku na cestě, dokonce před jeho projevením. Zjistíte, že prožívání vašeho života je pokračující cestou radosti, spíše než séríí dlouhých, suchých období mezi příležitostnými chvílemi dočasného uspokojení...Vytisknout


Návštěva:
©etikoterapie2009